(Johann) Peter OCHS
Ancestors of (Johann) Peter OCHS

              /-Johannes SCHWARTZ
         /-Peter OCHS
         |     |     /-Balthasar FLESCH
         |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
    /-Michael OCHS
    |     \-Anna OCHS (OO)
(Johann) Peter OCHS
    |          /-Hensel Nickel BEHR
    |     /-Bernhard BEHR (GERICHTSSCHÖFFE)
    \-Magdalena BEHR
         |               /-Jost JOSTEN\SEYLER
         |          /-Paulus JOSTEN
         |     /-Paul LANDORF
         |     |     |     /-Hans LANDORFF (HOCHGERICHTSSCHÖFFE)
         |     |     \-Catherina LANDORFF
         \-Gertrude LANDORF
              |          /-Hans STOUMP
              |     /-Jacob STOUMP
              \-Katharina STOUMP

Descendants of (Johann) Peter OCHS

1 (Johann) Peter OCHS
 =(Anna) Maria HURT Marriage: BEF 1733


Go To List Of Surnames
Go To Home Page(Kind) OCHSAncestors of (Kind) OCHS

              /-Johannes SCHWARTZ
         /-Peter OCHS
         |     |     /-Balthasar FLESCH
         |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
    /-Valentin OCHS
    |     \-Anna OCHS (OO)
(Kind) OCHS
    \-Angela HAMM


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAndreas OCHSAncestors of Andreas OCHS

                   /-Johannes SCHWARTZ
              /-Peter OCHS
              |     |     /-Balthasar FLESCH
              |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
         /-Michael OCHS
         |     \-Anna OCHS (OO)
    /-Johann Paschasius OCHS
    |     |          /-Hensel Nickel BEHR
    |     |     /-Bernhard BEHR (GERICHTSSCHÖFFE)
    |     \-Magdalena BEHR
    |          |          /-Paulus JOSTEN
    |          |     /-Paul LANDORF
    |          |     |     \-Catherina LANDORFF
    |          \-Gertrude LANDORF
    |               |     /-Jacob STOUMP
    |               \-Katharina STOUMP
Andreas OCHS
    |               /-Johannes ZAHM (SCHÖFFE)
    |          /-Nikolaus ZAHM (SCHÖFFE)
    |     /-Nikolaus ZAHM
    |     |     |          /-Johann NEESEN
    |     |     |     /-Michael NEESEN
    |     |     |     |     \-(Margaretha) (Maria) NEESEN (OO)
    |     |     \-Anna Margaretha NEESEN
    |     |          |     /-Hans PAULUS
    |     |          \-Eva PAULUS?
    |     |               \-Agnes PAULUS (OO)
    \-Anna Barbara ZAHM
         |     /-Nicolaus HITTINGER
         \-Maria Elisabeth HITTINGER
              \-Anna RIHM ?


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAngela OCHS
Ancestors of Angela OCHS

              /-Johannes SCHWARTZ
         /-Peter OCHS
         |     |     /-Balthasar FLESCH
         |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
    /-Johann Peter OCHS
    |     \-Anna OCHS (OO)
Angela OCHS
    |          /-Klaus SCHMELZER
    |     /-Jakob SCHMELZER
    \-Anna SCHMELTZER
         \-Irmina ?

Descendants of Angela OCHS

1 Angela OCHS
 =Johann Michael SCHMITT Marriage: 14 OCT 1710, Oberwürzbach,Saarpfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66386,Sankt Ingbert,D


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAnna OCHS
Ancestors of Anna OCHS

              /-Johannes SCHWARTZ
         /-Peter OCHS
         |     |     /-Balthasar FLESCH
         |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
    /-Valentin OCHS
    |     \-Anna OCHS (OO)
Anna OCHS
    \-Anna Maria SCHWEITZER

Descendants of Anna OCHS

1 Anna OCHS
 =Matthias HOLTZER
 =Jakob SELGRAD


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAnna OCHSAncestors of Anna OCHS

              /-Johannes SCHWARTZ
         /-Peter OCHS
         |     |     /-Balthasar FLESCH
         |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
    /-Johann Peter OCHS
    |     \-Anna OCHS (OO)
Anna OCHS
    |          /-Klaus SCHMELZER
    |     /-Jakob SCHMELZER
    \-Anna SCHMELTZER
         \-Irmina ?


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAnna Barbara OCHS
Ancestors of Anna Barbara OCHS

              /-Johannes SCHWARTZ
         /-Peter OCHS
         |     |     /-Balthasar FLESCH
         |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
    /-Johann Peter OCHS
    |     \-Anna OCHS (OO)
Anna Barbara OCHS
    |          /-Klaus SCHMELZER
    |     /-Jakob SCHMELZER
    \-Anna SCHMELTZER
         \-Irmina ?

Descendants of Anna Barbara OCHS

1 Anna Barbara OCHS
 =Johannes ADLER Marriage: 30 JAN 1720, Blieskastel,Saar-Pfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66440,,D


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAnna Barbara OCHS
Ancestors of Anna Barbara OCHS

         /-Johannes SCHWARTZ
    /-Peter OCHS
    |     |     /-Balthasar FLESCH
    |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
Anna Barbara OCHS
    \-Anna OCHS (OO)

Descendants of Anna Barbara OCHS

1 Anna Barbara OCHS
 =Johann Jakob SCHMELTZER Marriage: 1672, Blieskastel,Saar-Pfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66440,,D
    2 Anna Katharina SCHMELTZER
     =Andreas LANG Marriage: 6 MAY 1692, Blieskastel,Saar-Pfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66440,,D
        3 Anna Magdalena LANG
         =Theodor KLEIN Marriage: 9 JUN 1710, Blieskastel,Saar-Pfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66440,,D
        3 Johann Peter LANG (SCHULTHEIß)
         =Anna Maria BEHR Marriage: ABT 1715
        3 Johann Franz LANG
        3 Anna Maria Barbara LANG
         =Michael THOMAS Marriage: 14 MAY 1715
        3 Michael LANG
        3 Heinrich Ludwig LANG
        3 Johann Anton LANG
        3 Anna Maria Margaretha LANG
         =Johannes SAMERY Marriage: 28 FEB 1724, Blieskastel,Saar-Pfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66440,,D
        3 Anna Elisabeth LANG
        3 Johann Anton LANG
        3 Johann Jakob LANG
        3 Johann Philipp LANG
    2 Johann Simon SCHMELTZER
    2 Johann Georg SCHMELTZER
     =Anna Katharina MENGER Marriage: 18 APR 1701, Blieskastel,Saar-Pfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66440,,D
    2 Anna Margaretha SCHMELTZER
     =Franz Daniel _Eltern nicht gesichert_ LANZELOTT Marriage: 2 SEP 1698, Blieskastel,Saar-Pfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66440,,D
        3 Anna Magdalena LANZELOTT
        3 Anna Katharina LANZELOTT
        3 Maria Katharina LANZELOTT
        3 Anna Barbara LANZELOTT
        3 Anna Maria LANZELOTT
        3 Anna Elisabeth LANZELOTT
        3 Anna Maria LANZELOTT
        3 Gertrud LANZELOTT
        3 Matthias LANZELOTT
        3 Katharina LANZELOTT
        3 Johann Franz LANZELOTT
    2 Johann Heinrich SCHMELTZER
     =Gertrud BEHR Marriage: BEF 1707
    2 Anna Elisabeth SCHMELTZER
    2 Anna Elisabeth SCHMELTZER
     =Johannes DUPONT Marriage: 8 FEB 1707, Blieskastel,Saar-Pfalz-Kreis,Saarland,Deutschland,66440,,D
    2 Johann Jakob SCHMELTZER
    2 Johann Jakob SCHMELTZER


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAnna Barbara OCHSAncestors of Anna Barbara OCHS

              /-Johannes SCHWARTZ
         /-Peter OCHS
         |     |     /-Balthasar FLESCH
         |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
    /-Johann Georg OCHS
    |     \-Anna OCHS (OO)
Anna Barbara OCHS
    \-Anna DELESSE


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAnna Barbara OCHSAncestors of Anna Barbara OCHS

                   /-Johannes SCHWARTZ
              /-Peter OCHS
              |     |     /-Balthasar FLESCH
              |     \-Margaretha _Eltern nicht gesichert_ FLESCH
         /-Michael OCHS
         |     \-Anna OCHS (OO)
    /-Johann Philipp OCHS
    |     |          /-Hensel Nickel BEHR
    |     |     /-Bernhard BEHR (GERICHTSSCHÖFFE)
    |     \-Magdalena BEHR
    |          |          /-Paulus JOSTEN
    |          |     /-Paul LANDORF
    |          |     |     \-Catherina LANDORFF
    |          \-Gertrude LANDORF
    |               |     /-Jacob STOUMP
    |               \-Katharina STOUMP
Anna Barbara OCHS
    |     /-Johann Caspar AMANN
    \-Anna Maria AMANN
         |          /-Johannes ZAHM (SCHÖFFE)
         |     /-Nikolaus ZAHM (SCHÖFFE)
         \-Anna Barbara ZAHM
              |          /-Johann NEESEN
              |     /-Michael NEESEN
              |     |     \-(Margaretha) (Maria) NEESEN (OO)
              \-Anna Margaretha NEESEN
                   |     /-Hans PAULUS
                   \-Eva PAULUS?
                        \-Agnes PAULUS (OO)


Go To List Of Surnames
Go To Home Page