? THARTEDescendants of ? THARTE

1 ? THARTE
 =Gerda ELDRACHER
    2 Andreas THARTE


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAndreas THARTEAncestors of Andreas THARTE

    /-? THARTE
Andreas THARTE
    |     /-Ludwig ELDRACHER
    \-Gerda ELDRACHER
         |               /-Michael ROGGENBUCK
         |          /-? ROGGENBUCK
         |          |     \-Carolina MICHALKE
         |     /-Franz August ROGGENBUCK
         |     |     \-? ROGGENBUCK (OO)
         \-Martha ROGGENBUCK
              |          /-Mathias FLEMMING
              |     /-Johannes FLEMMING
              \-Maria Therese FLEMMING
                   \-Regine THIEDE
                        \-Rosa THIEDE


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAdam THEISAncestors of Adam THEIS

         /-Peter THEIS
    /-Johann Theobald THEIS
    |     |               /-Johann Nikolaus VILCH
    |     |          /-Johann Nikolaus VELDEN (KIRCHENRAT, KIRCHENSCHÖFFE)
    |     |          |     \-Anna Francisca NOFELLER
    |     |     /-Johann Jakob VELTEN
    |     |     |     |     /-Johann Jakob STRASSER (KIRCHENZENSOR)
    |     |     |     \-Anna Katharina STRASSER
    |     |     |          \-Elisabeth Martha BUSER
    |     \-Elisabeth VELTEN
    |          |          /-N.N. ZILL
    |          |     /-Peter ZILL
    |          |     |     \-Maria Magdalena LAMPERT
    |          \-Anna Maria ZILL
    |               |     /-Gottfried URSCHEL
    |               \-Elisabeth Johanna URSCHEL
    |                    \-Anna Katharina SPIEGEL
Adam THEIS
    \-Margaretha SCHMITT


Go To List Of Surnames
Go To Home PageAnna Maria THEISAncestors of Anna Maria THEIS

Anna Maria THEIS
    |     /-Peter THEIS
    \-Maria Anna THEIS
         |               /-Johann Nikolaus VILCH
         |          /-Johann Nikolaus VELDEN (KIRCHENRAT, KIRCHENSCHÖFFE)
         |          |     \-Anna Francisca NOFELLER
         |     /-Johann Jakob VELTEN
         |     |     |     /-Johann Jakob STRASSER (KIRCHENZENSOR)
         |     |     \-Anna Katharina STRASSER
         |     |          \-Elisabeth Martha BUSER
         \-Elisabeth VELTEN
              |          /-N.N. ZILL
              |     /-Peter ZILL
              |     |     \-Maria Magdalena LAMPERT
              \-Anna Maria ZILL
                   |     /-Gottfried URSCHEL
                   \-Elisabeth Johanna URSCHEL
                        \-Anna Katharina SPIEGEL


Go To List Of Surnames
Go To Home PageCarolina THEISAncestors of Carolina THEIS

         /-Peter THEIS
    /-Peter THEIS
    |     |               /-Johann Nikolaus VILCH
    |     |          /-Johann Nikolaus VELDEN (KIRCHENRAT, KIRCHENSCHÖFFE)
    |     |          |     \-Anna Francisca NOFELLER
    |     |     /-Johann Jakob VELTEN
    |     |     |     |     /-Johann Jakob STRASSER (KIRCHENZENSOR)
    |     |     |     \-Anna Katharina STRASSER
    |     |     |          \-Elisabeth Martha BUSER
    |     \-Elisabeth VELTEN
    |          |          /-N.N. ZILL
    |          |     /-Peter ZILL
    |          |     |     \-Maria Magdalena LAMPERT
    |          \-Anna Maria ZILL
    |               |     /-Gottfried URSCHEL
    |               \-Elisabeth Johanna URSCHEL
    |                    \-Anna Katharina SPIEGEL
Carolina THEIS
    \-Margaretha STUMPF


Go To List Of Surnames
Go To Home PageDaniel THEISAncestors of Daniel THEIS

Daniel THEIS
    |     /-Peter THEIS
    \-Maria Anna THEIS
         |               /-Johann Nikolaus VILCH
         |          /-Johann Nikolaus VELDEN (KIRCHENRAT, KIRCHENSCHÖFFE)
         |          |     \-Anna Francisca NOFELLER
         |     /-Johann Jakob VELTEN
         |     |     |     /-Johann Jakob STRASSER (KIRCHENZENSOR)
         |     |     \-Anna Katharina STRASSER
         |     |          \-Elisabeth Martha BUSER
         \-Elisabeth VELTEN
              |          /-N.N. ZILL
              |     /-Peter ZILL
              |     |     \-Maria Magdalena LAMPERT
              \-Anna Maria ZILL
                   |     /-Gottfried URSCHEL
                   \-Elisabeth Johanna URSCHEL
                        \-Anna Katharina SPIEGEL


Go To List Of Surnames
Go To Home PageDaniel THEISAncestors of Daniel THEIS

         /-Peter THEIS
    /-Nikolaus THEIS
    |     |               /-Johann Nikolaus VILCH
    |     |          /-Johann Nikolaus VELDEN (KIRCHENRAT, KIRCHENSCHÖFFE)
    |     |          |     \-Anna Francisca NOFELLER
    |     |     /-Johann Jakob VELTEN
    |     |     |     |     /-Johann Jakob STRASSER (KIRCHENZENSOR)
    |     |     |     \-Anna Katharina STRASSER
    |     |     |          \-Elisabeth Martha BUSER
    |     \-Elisabeth VELTEN
    |          |          /-N.N. ZILL
    |          |     /-Peter ZILL
    |          |     |     \-Maria Magdalena LAMPERT
    |          \-Anna Maria ZILL
    |               |     /-Gottfried URSCHEL
    |               \-Elisabeth Johanna URSCHEL
    |                    \-Anna Katharina SPIEGEL
Daniel THEIS
    \-Maria Eva MAYER


Go To List Of Surnames
Go To Home PageElisabeth THEISAncestors of Elisabeth THEIS

         /-Peter THEIS
    /-Peter THEIS
    |     |               /-Johann Nikolaus VILCH
    |     |          /-Johann Nikolaus VELDEN (KIRCHENRAT, KIRCHENSCHÖFFE)
    |     |          |     \-Anna Francisca NOFELLER
    |     |     /-Johann Jakob VELTEN
    |     |     |     |     /-Johann Jakob STRASSER (KIRCHENZENSOR)
    |     |     |     \-Anna Katharina STRASSER
    |     |     |          \-Elisabeth Martha BUSER
    |     \-Elisabeth VELTEN
    |          |          /-N.N. ZILL
    |          |     /-Peter ZILL
    |          |     |     \-Maria Magdalena LAMPERT
    |          \-Anna Maria ZILL
    |               |     /-Gottfried URSCHEL
    |               \-Elisabeth Johanna URSCHEL
    |                    \-Anna Katharina SPIEGEL
Elisabeth THEIS
    \-Margaretha STUMPF


Go To List Of Surnames
Go To Home PageElisabeth THEISAncestors of Elisabeth THEIS

    /-Peter THEIS
Elisabeth THEIS
    |                    /-Jakob VILCH
    |               /-Johann Nikolaus VILCH
    |               |     \-Anna VELTEN (OO)
    |          /-Johann Nikolaus VELDEN (KIRCHENRAT, KIRCHENSCHÖFFE)
    |          |     |     /-Johann Jacob NOFELLER
    |          |     \-Anna Francisca NOFELLER
    |          |          \-Anna Ottilia KÖNN
    |     /-Johann Jakob VELTEN
    |     |     |          /-Konrad STRASSER
    |     |     |     /-Johann Jakob STRASSER (KIRCHENZENSOR)
    |     |     |     |     \-Margaretha BRAUN
    |     |     \-Anna Katharina STRASSER
    |     |          |     /-Leonhard BUSER
    |     |          \-Elisabeth Martha BUSER
    |     |               \-Magdalena HAMPEL (?)
    \-Elisabeth VELTEN
         |          /-N.N. ZILL
         |     /-Peter ZILL
         |     |     \-Maria Magdalena LAMPERT
         \-Anna Maria ZILL
              |          /-Nikolaus URSCHEL
              |     /-Gottfried URSCHEL
              |     |     \-Barbara URSCHEL (OO)
              \-Elisabeth Johanna URSCHEL
                   |     /-Peter SPIEGEL
                   \-Anna Katharina SPIEGEL


Go To List Of Surnames
Go To Home PageElisabeth THEIS
Ancestors of Elisabeth THEIS

         /-Peter THEIS
    /-Nikolaus THEIS
    |     |               /-Johann Nikolaus VILCH
    |     |          /-Johann Nikolaus VELDEN (KIRCHENRAT, KIRCHENSCHÖFFE)
    |     |          |     \-Anna Francisca NOFELLER
    |     |     /-Johann Jakob VELTEN
    |     |     |     |     /-Johann Jakob STRASSER (KIRCHENZENSOR)
    |     |     |     \-Anna Katharina STRASSER
    |     |     |          \-Elisabeth Martha BUSER
    |     \-Elisabeth VELTEN
    |          |          /-N.N. ZILL
    |          |     /-Peter ZILL
    |          |     |     \-Maria Magdalena LAMPERT
    |          \-Anna Maria ZILL
    |               |     /-Gottfried URSCHEL
    |               \-Elisabeth Johanna URSCHEL
    |                    \-Anna Katharina SPIEGEL
Elisabeth THEIS
    \-Maria Eva MAYER

Descendants of Elisabeth THEIS

1 Elisabeth THEIS
 =John MORBACHER


Go To List Of Surnames
Go To Home Page